Mentaltræning

Den enkelte sportsudøver har brug for øget selvindsigt, og samtidig har holdet brug for hinanden, når de er udsat for øget pres – sammenhold gør stærk.
Taler vi om en holdindsats giver det kun mening at arbejde på begge niveauer for at opnå den optimale effekt;

  • øge personlig indsigt/lederskab gennem individuel coaching
  • gruppens udvikling og samarbejde gennem holdsamlinger

Det er min erfaring, at den bedste mentale træning for hold sker gennem en vekselvirkning mellem et personligt coachingforløb for den enkelte sportsudøver og holdsamlinger, hvor deltagerne arbejder målrettet med gruppens udvikling gennem åbenhed, forståelse og respekt. Den tillid og tryghed dette skaber styrker sammenholdet på holdet og er med til at minimere misforståelser eller personlige forstyrrelser når de er udsat for øget pres.

Coaching
Giver den enkelte spiller en forståelse af egne ressourcer og udviklingsområder. Denne indsigt bruges til at styrke det personlig lederskab, så hver spiller tager ansvar for egen behov før, under og efter kampene.

Det er først når du begynder at tage ansvar, at du opdager, hvor stor indflydelse du egentlig har på dit eget liv. Når du bliver opmærksom på, at den du er i dag er resultatet af de valg du har truffet/træffer.

Nøglen til at styrke dig selv mentalt er, at du gennem dit personlige lederskab bliver bevidst, om hvad der presser dig og arbejder med, hvordan du håndterer disse pres, så du kan finde ligevægt.
Din bevidsthed forstås her som, hvorledes du fortolker de tanker, følelser og erfaringer du har, og ligevægt skal forstås som at kunne balancere de kemiske processer, du har i din krop/hjerne. eks: hvornår produceres adrenalin og hvad bruger vi den til.

Pres handler oftest om forandringer, der sker i dit liv, og du bliver stærkere jo bedre du er til at reagere konstruktivt på forandringer. Du kan ikke kontrollere forandringer, men du kan kontrollere dit ”svar” på forandringen – det er det der gør forskellen.

Frygten for succes har også indflydelse på, om du lykkedes. Lader du dig styre af denne frygt og føler dig utryg ved at lykkes er der en risiko for, at du forklarer successen med held eller lykke og du vil du ofte ende, som det vi kalder “den evige toer”.

Det er med andre ord svært at præstere mere end det du oplever du kan, så hvis du ikke tør tænke stort og se dig selv som en vinder, bliver det svært at lykkedes – det er som at træde på en speeder med håndbremsen trukket.

Holdsamlinger
Det kræver tillid og tryghed samt øget selvindsigt, at kunne rumme hinandens forskelligheder. Det primære formål med gruppesamlingerne er at skabe dette rum gennem åbenhed, ærlighed og fortrolighed bland spillerne. Dette sker gennem bl.a. gruppeprocesser, encounters, gruppearbejde og undervisning.

Hvis vi hænger fast i de fejltagelser vi har lavet bliver fremtiden gidsel af vores fortid. Vi skal erkend vores fejl og lære af dem ved at komme videre derfra med en ny indsigt/erfaring der er med til at modne os som hold. Vores svar (ansvar) på fejltagelser vil altid påvirke kvaliteten af den næste handling – hvis vi ikke erkender vores fejl, ikke retter den og ikke lærer af den forstørre vi blot fejlens betydning og forfalder lettere til dårlige undskyldninger.

Kommunikation er et vigtigt redskab når vi skal samarbejde. I virkeligheden er kommunikation den vigtigste disciplin i livet. Vi bruger de fleste af vores vågne timer til at kommunikere. Hvordan vi kommunikere med andre og ikke mindst med os selv er afgørende for vores livskvalitet.

Åbenhed og ærlighed opstår når en personlig indsigt følges op af en handling d.v.s. du deler det med de andre i gruppen og herigennem får både du og de andre i gruppen en ny erfaring og viden om hinanden.

Kontakt mig.
Har du som sportsudøver brug for og lyst til at arbejde med coaching/mentaltræning så ring til mig på 3022 4108.
Har du som holdleder/træner overvejet at optimere dine spillers mentale styrker og holdets ressourcer kan du kontakt mig for at få en snak om mulighederne for at indgå et samarbejde.

Resultater:

For Boule Hedebos elitehold har resultatet været at de vandt DM i 2016….

…..og kvalificerede sig til Europacuppen 2016

…..og blev nr. 3. i finalspillet