Supervision

Supervision er en arbejdsform, hvor der skabes mulighed for at sætte fokus på egne ressourcer og den personlige udvikling i en faglig sammenhæng. Supervision foregår i dialog, hvor der undersøges i forhold til de faglige problemstillinger, der fremlægges.

Udgangspunktet er den enkeltes måde at se problemstillinger på samt muligheder for at agere anderledes. Supervision gives til enkeltpersoner og grupper på op til 5 personer.

Der gives supervision i 1 time pr. person.

Afbud skal ske telefonisk mindst 24 timer før en aftalt session. Ved senere afbud skal der betales for den aftalte session.

Jeg vil gerne kontaktes