Coaching er en metode til at udvikle dine kompetencer, såvel privat som i dit arbejdet. Ved forløbets start afdækker vi sammen, hvor du har behov for forandring og dine ønsker om at sætte nye mål. Vi finder frem til dine  udfordringer og muligheder og får kigget på hvorledes du kan arbejdet med dette i din hverdag.

En afklaring kan f.eks. handle om at:

  • Skabe god balance mellem arbejde og fritid?
  • Blive bedre til at prioritere, til at planlægge din tid og anvende dine ressourcer?
  • Afklare dine styrker og udviklingsområder?
  • Kigge på din lederrolle og/eller rolle som medarbejder?

 

Coacing kan foregå både individuelt eller i grupper.  
 
 

 

Du bliver udfordret til at finde egne ressourcer og anvende dem på den måde, der er mest hensigtsmæssig, i forhold til de mål du vil nå, for dig og din virksomhed.

Du bliver bevidst om, hvad der har gjort det muligt for dig at nå nogle mål og hvad der har forhindret dig i at nå andre mål.
Sessionerne giver dig tid til at finde muligheder og handle på dem, så du følger den rigtige vej.